top of page
Visie op 
schoolniveau

Waar zetten we al actief op in?

 • Alle leerkrachten hebben aandacht voor alle leerlingen tijdens speel- en leermomenten, klasoverschrijdende activiteiten ...

 • Vieringen doorheen het jaar in de kerk, daarnaast wordt ook gewerkt rond het kerkelijk jaar en de traditionele feesten. 

 • Ouders zijn steeds welkom bij de leerkracht, directie of personeelsleden bij problemen of vragen. 

 • Snoezelruimte tijdens de middagpauze voor de peuters en 1ste kleuterklas. 

 • Instapmomnenten in aanloop van de start van nieuwe instappertjes. 

 • Infomoment en openklasdag bij het begin van het schooljaar voor alle ouders. 

 • Een veilige speelplaats met rustig nest (voor het lager) waar kinderen kunnen onthaasten. 

 • We baseren ons op het ZILL-leerplan waar er aandacht besteed wordt aan de persoons- en cultuurgebonden ontwikkelingsdoelen.

Waar willen we verder op inzetten?

 • Een warm inschrijfmoment met gesprek/rondleiding.

 • Een warm infomoment met onze visie als rode draad doorheen alle leerjaren. 

 • Meer begeleiding voor meertalige kinderen en hun ouders, ook in communicatie.

 • Speelplaatsbeleid verder uitbouwen zodat de speelplaats groener en aantrekkelijker wordt en ook meer uitdaging biedt voor de leerlingen tijdens de pauzes.

 • Verder inzetten op professionalisering van de leerkrachten. 

 • Meer inzetten op vrijwilligers, zoals vb. bij voorleesmomenten ... 

Waar zetten we al actief op in?

 • Alle leerkrachten hebben aandacht voor alle leerlingen tijdens speel- en leermomenten, klasoverschrijdende activiteiten ...

 • Deelname aan de kinderraad

 • Er is aandacht voor de multiculturele samenleving op onze school. Vb. rond Broederlijk Delen (sober maal) wordt er ook stilgestaan bij vb. de Ramadam.

Waar willen we verder op inzetten?

 • Nog meer inzetten op de verschillende culturen die bij ons op school leven met de nadruk op onze anderstalige nieuwkomers. Onze zorgcoördinatoren zijn hun eerste vangnet voor een warm onthaal. 

 • Maandpunt rund visie en schoolafspraken in de kijker zetten. 

 • Visualiseren van onze visie binnen de school en op het schooldomein. 

 • St.Raffe kinderraad (leerlingenraad) gaat van start schooljaar 2024-2025. 

Waar zetten we al actief op in?

 • Open communicatie in het team

 • Ouderbetrokkenheid - bij bepaalde thema's worden ouders uitgenodigd op school, vrijwilligers om vb. te komen voorlezen ...

 • Activiteiten ouderraad, fruitsnijders, kerstbar, boekenbeurs, rommelmarkt, schoolfeest ...

 • Leraarskamer voor leerkrachten en teambuildingsdag.

 • Vieren met de hele school: begin en einde schooljaar, strapdag, carnaval ...

Waar willen we verder op inzetten?

 • Nog meer inzetten op de betrokkenheid van (groot)ouders, vrijwilligers uit de buurt ... om mee te helpen in de klas, mee te vieren, mee op stap te gaan. 

 • Jaarlijks school/STEM-project

 • Herstelgericht werken rond pesten, ruzies oplossen, communicatieve vaardigheden versterken: vb. herstelmuur, vrienden in problemen, peter- en meterschap ... 

 • Maandpunt rond visie en schoolafspraken: visualiseren

 • Losse babbels met ouders en 'koffiemomenten'. 

 • Ons blijvend inzetten voor een nette school met o.a. sorteren als afval als één van de aandachtspunten. 

 • Open en correcte communicatie binnen de pedagogisch-didactische teams. 

Waar zetten we al actief op in?

 • Hoekenverrijking per thema in peuterkleuter waardoor kinderen extra uitgedaagd worden en grenzen worden verlegd. 

 • Differentiatie bij onze kompassen, loepen en verrekijkers

 • Contractwerk in alle leerjaren

 • Puzzelkaarten, smartgames

 • Een St.Raffe, uitdagende leeromgeving

 • Gevarieerd aanbod aan leermateriaal, boeken ... 

Waar willen we verder op inzetten?

 • Aandacht voor bewegingstussendoortjes en rustmomenten.

 • Mondelinge overdrachtsmoment m.b.v. klasprofielen tussen de leerjaren waardoor er gelijkwaardige groepen samengesteld worden op basis van kennis, sociale relaties ...

 • Tweewekelijkse personeelswerkvergadering in pedagogisch-didactische werkgroepen.

 • Doelgericht werken en evalueren - leerlingen weten aan welke doelen er gewerkt worden en welke doelen bereikt (moeten) worden. 

 • Een cultuur van 'ik mag fouten maken' - inzetten op ontwikkeling van een growth mindset. 

 • Gelijk(w)aardig contractwerk - uitbouwen van een leerlijn volgens de ontwikkelingsstappen. 

 • STEM-project

 • Inzetten op professionaliseren van het team.

bottom of page