top of page

Een groep betrokken ouders die zich met veel enthousiasme inzetten voor de school.

Een schoolraad is verplicht in iedere school.Ze heeft een aantal overlegbevoegdhedenevenals een informatie- encommunicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

Het LOC regelt de arbeidsverhoudingen tussen personeel en schoolbestuur.

bottom of page