top of page
Differentiatie
3-sporenbeleid

Bij de loepen streven we naar een gevoel van ondersteuning, waar de leerlingen worden aangemoedigd hun sterke punten te ontdekken. Hier wordt meer nadruk gelegd op persoonlijke begeleiding, het volgen van een eigen ritme en het bieden van extra zorg waar nodig.

Onze kompassen schipperen op het tempo van het ZILL-leerplan. De kompasleerlingen varen doorheen de doelen volgens de ontwikkelingsstappen. Hierin worden ze stapsgewijs begeleid door de leerkrachten.

Onze verrekijkers kijken al een stuk verder en zijn steeds op zoek naar nieuwe horizonten om te verkennen. In hun aangepaste St.Raffe koers bepalen zij grotendeels het tempo maar worden ze ook extra uitgedaagd. Verrekijkers worden gestimuleerd om hun grenzen te verleggen.

Het verschil in vb. taal en wiskunde wordt aan de hand van kleuren duidelijk gemaakt.

bottom of page