top of page
Schoolorganisatie

Op het kleutereiland spelen en werken onze kinderen samen, onder het professioneel toezicht van de respectievelijke kleuterteams. ‘Zillig’ werken en de kinderen autonomie aanleren.m.v. contractborden worden gradueel over de jaren ingevoerd. De nestjuffen zorgen voor een warme omgeving waar de peuters en kleuters in vertrouwen mogen groeien en bloeien.
 

Gedurende het 3de kleuter wordt er ingezet op de overgang naar het 1ste leerjaar. Gemeenschappelijke speel- en leermomenten tussen 3 en 1 en ook een overdrachtsmoment op het einde van het schooljaar zorgen ervoor dat de overgang voor de kinderen minder abrupt verloopt. Uiteraard mag ook de kennismaking met ZOEM, de leesbij hier niet ontbreken. Tijdens al deze verbindende activiteiten maken de kleuters kennis met de juffen en uiteraard bewaakt onze zoco peuter-kleuter t.e.m. het 1ste leerjaar de veilige, warme koers.


Het eerste leerjaar zorgt niet enkel voor aansluiting naar het 3de kleuter, maar vormt ook de brug richting het eiland van onze lagere afdeling. Basisvaardigheden zoals lezen en schrijven worden aan de hand van specifieke methodes aangeleerd en ook het zelfstandig werken d.m.v. contractwerk wordt verder uitgediept. Differentiatie binnen wiskunde en taal helpt onze leerlingen om steeds zelfstandiger te worden en actief betrokken te zijn bij hun eigen ‘zillig’ leerproces.


De doorstroming naar het 2de leerjaar wordt uiteraard ook bewaakt met klasoverschrijdende leesgroepjes volgens AVI-niveau vanaf de paasvakantie en een overdrachtsmoment. Er wordt ingezet op verbindende activiteiten zoals gemeenschappelijke zeeklassen, muzische carrousel, …  Vanaf april gaat de zoco 2 tot 6 ook mee op weg.
 

Op het eiland van de lagere afdeling gebruiken vanaf het 2de leerjaar alle kinderen dezelfde taal- en rekenmethode. Waar in het 1ste leerjaar de focus vooral ligt op het technisch lezen, verschuiven nu die accenten. Er wordt sterk ingezet op het sporenbeleid en onze zorgcoördinator voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar bepaalt mee de richting. We zetten in op talenten van de kinderen en geven ze ook groeikansen om deze te ontdekken. Ook hier wordt uiteraard vertrokken vanuit het ZILL-leerplan.

bottom of page