top of page

Zorgbeleid

Rafke.png

De school doet inspanningen om de mogelijkheden van elk kind maximaal te benutten. We streven ernaar om zoveel als mogelijk de kinderen de basisvaardigheden van hun leeftijd te laten verwerven. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigenheid en de mogelijkheden van elk kind. Een kind met minder mogelijkheden verdient extra aandacht; kinderen die vlugger werken of meer begaafd zijn krijgen ook extra aandacht.

 

Wie staat in voor het zorgbeleid op school?

 

  • De klasleerkracht

De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het kind. De klasleerkracht observeert, analyseert, past zich aan, geeft de problemen door en vraagt ondersteuning.

  • De Zorgleerkrachten

Voor de kleuterafdeling : Christel Geldof
Voor de lagere afdeling : Karla Malfait
De zorgleerkrachten ondersteunen de leerkrachten en bieden extra ondersteuning aan kinderen met leerproblemen.

  •  De zorgcoördinator (Zoco)

Hilde Huyghe

De zorgcoördinator staat in voor

  • de coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de school

  • de contacten met onze externe partners

  • de ondersteuning van de leerkrachten

  • het begeleiden van leerlingen

bottom of page