top of page
Zorgbeleid

De school doet inspanningen om de mogelijkheden van elk kind maximaal te benutten. We streven ernaar om zoveel als mogelijk de kinderen de basisvaardigheden van hun leeftijd te laten verwerven. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigenheid en de mogelijkheden van elk kind. Een kind met minder mogelijkheden verdient extra aandacht; kinderen die vlugger werken of meer uitdaging nodig hebben eveneens. 

Wie staat in voor het zorgbeleid op school? 


De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het kind. De klasleerkracht observeert, analyseert, past zich aan, geeft de problemen door en vraagt ondersteuning.

De zorgcoördinatoren staan in voor

  • de visie en uitwerking van ons zorgbeleid

  • de coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de schoolzorgleerkrachten/ambulante leerkrachten ondersteunen de leerkrachten en bieden extra ondersteuning aan kinderen met leerproblemen.

  • de contacten met onze externe partners

  • de ondersteuning van de leerkrachten

  • begeleiden van de leerlingen
     

De zorgcoördinatoren gaan eveneens co-teachen in de klassen zodat zij de leerlingen leren kennen en de leerlingen ook in hun natuurlijke omgeving vertrouwd kunnen raken. 

peuter t.e.m. 1ste leerjaar: Manon Vancoillie
2de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar: Hilde Huyghe


De zorgleerkrachten/ambulante leerkrachten ondersteunen de leerkrachten en bieden extra ondersteuning aan kinderen met leerproblemen.
 

Delphine Laleman: peuter - 1ste kleuter
Lisa Eeckhout: 2de en 3de kleuter 
Leen Lapere: 1ste en 2de leerjaar 
Karla Malfait: 3de en 4de leerjaar

Sandrine De Maagd: 5de en 6de leerjaar 
 

bottom of page