top of page

Schoolbestuur


PRIZMA  vzw 
B. Vandenbogaerdelaan  53, 8770  Izegem
KBO. 0414.746.462
sg.prizma.be

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de begeleiding vanuit het KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen).   

               

Onze scholengroep Prizma (Izegem-Ingelmunster-Lendelede) omvat: 


 

 

 

 


 

 

:

 

 • 6 secundaire scholen
   

  • Izegem

   • Campus College

   • Campus IDP

   • Campus VTI

   • Middenschool

  • Ingelmunster     

   • Middenschool

  • Lendelede          

   • Middenschool

 • 9 basisscholen
   

  • Izegem

   • Sint-Pieter Emelgem

   • Sint-Rafaël

   • Heilige Familie Bosmolens

   • Heilig Hart

   • De Stadsparel

   • De Zonnebloem

  • Ingelmunster

   • De Wegwijzer

   • Onze-Lieve-Vrouw

  • Lendelede

   • De Talententuin    

Dhr. Vallaeys Jean Paul

Voorzitter

Dhr. Tom Lagae

Secretaris

Dhr. Geldof Manfred

Penningmeester

Dhr. De Clerck Peter

Mevr.Delaere Ria

E.H. Kalumba André

Mevr. Lefebre Marleen

Mevr. Manhaeve Els

Dhr. Van de Haeghen Filip

Dhr. Defreyne Jan

Dhr. Devolder Luc

Dhr. Lervant Steve

Mevr. Maes Anouk

Mevr. Piccavet  Kristien

Mevr. Veranneman Lieve

Mevr.Delaere Christine

Dhr. Dubaere Ludwig

Dhr. Haesbrouck Peter

Dhr. Maes Rudy

Dhr. Van Coillie Kristof

Dhr. Vanderlinde Bert

Coördinerend directeur
financiën en infratructuur

Dhr. Timperman Geert

Coördinerend directeur

pedagogie en organisatie

Mevr. Joosten Patricia

Coördinerend directeur

financiën en infrastructuur

Dhr. Malfait Steven

Preventieadviseur

Dhr. Lecoutere Tony

Coördinerend directeur

pedagogie en organisatie

Anker 1

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.

 • Zich thuis voelen

 • Talenten maximaal ontplooien

 • Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren

 • Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling

 • Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is,  met wat verbindt en wat onderscheidt

De  missie
van  PRIZMA  

De visie
van  PRIZMA

Bestuursleden voor onze school

bottom of page